CONOD

 

CONOD betekent: stichting voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost-Drenthe.        
De missie van CONOD is "Het blijven(d) bieden van hoogwaardig onderwijs vanuit een visie op christelijke waarden.
Wij willen kinderen laten leren in een veilige leer- en leefomgeving." 

De kernwaarden van het onderwijs op de scholen zijn ontstaan vanuit onze identiteit en vanuit ons omgaan met kinderen:

Je doet ertoe
Wij kijken naar ieder kind
We zien om naar elkaar en naar de wereld
We maken kwaliteit zichtbaar

Bestuurlijk handelen we als volgt:
De stichting heeft een raad van toezicht en een college van bestuur. De raad van toezicht ziet toe op het besturen van de stichting. In het directieoverleg worden allerlei zaken besproken en advies geformuleerd. Het college van bestuur stelt vast en legt besluiten voor aan de GMR.

Hier vindt u de statuten van de stichting.