Verzekeringen

Scholen lopen vanwege complexere regelgeving en toenemende verantwoordelijkheid meer risico’s. Om hier bescherming tegen te bieden heeft de stichting CONOD een basisverzekeringspakket afgesloten bij Verus-verzekeringen. Het gaat om een verzekering tegen ‘aansprakelijkheid’ en ‘schoolongevallen’.

Er worden twee uitgangspunten gehanteerd:

  1. Op scholen rust een bijzondere zorgplicht, een verantwoordelijkheid ten opzichte van gezondheid en veiligheid van leerlingen.

  2. De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor het doen en laten van leerlingen in principe neer bij de leerling zelf of bij diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers.

De school vergoedt dus alleen schade als zij onvoldoende haar zorgplicht nakomt.

U kunt hierover uitgebreid geïnformeerd worden via het handboek van ‘Verus-verzekeringen’, dat u via onderstaande link kunt inzien.

Verzekeringshandboek Verus

Contactgegevens Verus:
Verusverzekeringen
Arcadialaan 36a
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar

Telefoon: 0727113400
email: info@verusverzekeringen.nl