Identiteit

CONOD: "Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost- Drenthe"

CONOD heeft in overleg met scholen en ouders een missie en visie geformuleerd.                                                                              

De missie van Conod is:
"Het blijven(d) bieden van hoogwaardig onderwijs in Noord- en Oost-Drenthe vanuit een christelijke levensovertuiging.Wij willen kinderen laten leren in een veilige en uitdagende leer-en leefomgeving".

De visie op identiteit is vastgelegd in de uitspraak: "Jij wordt gezien!"

Onze christelijke scholen zijn open scholen. Dat betekent dat iedereen welkom is en dat we respectvol omgaan met elkaars cultuur en achtergrond. De christelijke identiteit van CONOD is te herkennen aan de Bijbelverhalen die we vertellen, de liederen die we zingen en de feesten die we vieren. Daarnaast komt deze tot uiting in de aandacht die we hebben voor de omgang met elkaar en de wereld om ons heen. Ons onderwijs is gebaseerd op waarden die we aan de Bijbel ontlenen. 

Wij kijken naar ieder kind

Voor ons is ieder kind een uniek persoon met veel mogelijkheden. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Onze zorgstructuur is daarom zo ingericht dat we goede begeleiding kunnen geven aan kinderen die moeite hebben met de leerstof, maar ook aan kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. Daarnaast bieden wij kinderen een veilige omgeving. Dat is een voorwaarde voor kinderen om te kunnen leren en zich te ontwikkelen. Veiligheid betekent voor ons dat we respectvol met elkaar omgaan.

Wij zien om naar anderen en de wereld

Wij vinden het belangrijk dat we omzien naar anderen. En dat willen we ook op kinderen overbrengen.Op school staan we daarom regelmatig stil bij belangrijke levensvragen en -thema's. Samen met de kinderen gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je iets voor een ander kunt betekenen. Dat gebeurt aan de hand van verhalen uit de Bijbel, door mee te doen aan acties van hulporganisaties, maar ook binnen vakken als wereldoriëntatie. Wij willen kinderen ook bewust maken van hun bijdrage aan de leefomgeving. Daarom leren wij hen zorgvuldig om te gaan met materialen en betrekken we hen regelmatig bij activiteiten op het gebied van natuur en milieu.

Wij maken kwaliteit zichtbaar

Om ervoor te zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, werken wij continu aan de kwaliteit van ons onderwijs. Werken aan kwaliteit betekent dat wij luisteren naar wensen van leerlingen, ouders en medewerkers en hier zo veel mogelijk gehoor aan geven. Wij benutten de talenten van medewerkers en geven ze de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen. Werken aan kwaliteit betekent ook dat we in ons onderwijs proactief inspelen op actuele ontwikkelingen. Zodat kinderen voldoende kennis en vaardigheden hebben om zich te kunnen redden in de snel veranderende maatschappij. De kwaliteit van ons onderwijs maken we zichtbaar door de leerlingresultaten te monitoren.