Donateurs

Wanneer u geen lid wilt worden, kunt u donateur worden van de vereniging en ons op die manier financieel steunen. Als donateur heeft u geen stemrecht. Wel kunt u de algemene vergadering bezoeken. Als donateur betaalt u (minimaal) € 15,- per jaar. Dit geld komt ten goede aan de school van uw kind.

Als u donateur wilt worden van CONOD om daarmee uw school te steunen, dan bent u van harte welkom!

Via onderstaande link kunt u het aanmeldingsformulier downloaden

Aanmeldingsformulier donateurschap