College van bestuur en raad van toezicht

Het college van bestuur en de raad van toezicht zijn het bevoegd gezag van de scholen. De raad van toezicht ziet toe op het besturen. Daartoe heeft de raad van toezicht een toezichtkader vastgesteld met thema's waarover zij geïnformeerd willen worden en over willen spreken. Ook bezoekt de raad van toezicht scholen en wordt er gesproken met GMR en directeuren. De raad van toezicht informeert vervolgens het college van betuur over de gang van zaken. Deze feedback ervaren we als belangrijk voor open en professionele verhoudingen.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende mensen:

  • Margriet Nascimento 
  • Désirée Jansen
  • Frank Buisman
  • Harriët Bergmans
  • Bram Goudkuil
     

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het bestuur via onderstaand mailadres:
secretariaat@conod.nl 

De bestuursdirecteur werkt nauw samen met de algemeen adjunct-directeur en de directeuren van de scholen. Het doel van de samenwerking is het vormgeven aan de missie en visie van CONOD.

Het bestuurskantoor wordt ondersteund door het administratiekantoor Akorda en het secretariaat van de stichting.