Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de geschillencommissie een advies uitbrengen. Het probleem kan vaak ook door mediation worden opgelost. Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang, maar ook over beslissingen. Veel voorkomende onderwerpen van klachten zijn:

  • Begeleiding en andere onderwijskundige zaken
  • Communicatie
  • Schorsing en verwijdering
  • Pesten
  • Ongewenste intimiteiten
  • Discriminatie
  • Groepsindeling en bevordering

Beleid Klachtenregeling CONOD

Bijlage Klachtenregeling CONOD

Bijlage namen contactpersonen klachtenregeling
 
De vertrouwenspersoon voor alle scholen van CONOD is:

Dhr. T. Heus
Molenplaatsweg 10
9531 JW  Borger
Tel. 0599-236651

Vertrouwensinspecteur:

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer:
0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Adres:
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. 070- 3861697