Toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen

In de schoolgids van elke school wordt melding gemaakt van het bestaan van het beleid ‘toelaten, schorsen en verwijderen’. De regels die hiervoor opgesteld zijn, gaan over het toelaten van leerlingen, maar ook over schorsen en verwijderen. Het is een belangrijk document voor scholen. Het gaat hierbij om gedrag van leerlingen, maar ook om de zorg die een school leerlingen kan bieden. Van belang hierbij is dat de school aangeeft wat de school aan zorgleerlingen aankan. Gelukkig leidt in bijna alle gevallen het overleg tussen ouders/verzorgers en school tot de uitkomst dat voor elke leerling een goede en veilige plaats gevonden wordt.

Klik op onderstaande link om het document te bekijken:

Beleid schorsen, verwijderen en toelaten
Procedure in het kader van Wet Bescherming Persoonsgegevens