Leden

U heeft gekozen voor christelijk onderwijs wanneer u uw kind bij één van de scholen van CONOD aanmeldt.

Onze vereniging is democratisch van opzet: ouders, verzorgers, maar ook andere belangstellenden kunnen lid worden van onze vereniging. Het bestuur van de vereniging wordt door de leden uit hun midden gekozen.

Als u de statuten van CONOD onderschrijft, kunt u lid worden van de vereniging. U bent van harte welkom!

Via onderstaande link kunt u het aanmeldingsformulier downloaden

Aanmeldingsformulier lidmaatschap