Passend Onderwijs

Zorgbeleidsteam CONOD
Het doel van het Zorgbeleidsteam is het versterken van de zorgstructuur en het vergroten van de deskundigheid
op het gebied van de leerlingenzorg. Dit doet ze o.a. door de ontwikkelingen van de samenwerkingsverbanden
te volgen en, in overleg met de scholen en het bestuur, (beleids-)adviezen te geven ter verbetering van de
kwaliteit van de leerlingenzorg.

Expertiseteam CONOD
Het doel van het Expertiseteam is het bieden van snelle en passende hulp aan scholen met zorgvragen. Dit doet ze o.a. door het vroegtijdig signaleren van zorg en het adviseren, begeleiden en coachen van leerkrachten en intern begeleiders. Indien nodig wordt nader onderzoek gedaan.

MultiDisciplinair Overleg (MDO)
Bij complexe zorgvragen wordt een MultiDisciplinair Overleg georganiseerd. Ouders worden vroegtijdig betrokken bij en op de hoogte gehouden van de zorg
voor hun kind.

Via onderstaande link leest u meer over de structuur van Passend Onderwijs binnen CONOD en de mensen die in de teams werkzaam zijn.
Flyer zorgbeleidsteam

Elke school heeft een ondersteuningsplan, waarin de grenzen van de zorg zijn vermeld. Ook werken we met een aanmeldingsformulier. De scholen hebben deze informatie op de eigen website vermeld.