CBS De Borgh

Adres: Molenstraat 3a
Postcode: 9531 CH
Plaats: Borger
Directeur: Dhr. K. Woltmeijer

Telefoonnummer 0599-234254
Website: http://www.cbsdeborgh.nl/
Emailadres: cbsdeborgh@conod.nl

De Borgh is een christelijke basisschool. De naam is gekozen omdat de klank overeen komt met de plaatsnaam Borger. (Borghere: bork - berken, here = hare = scherpe langgerekte hoogte). Het woord Borg(h) heeft ook een zinvolle Bijbelse betekenis. Borg staan, iemand die zich voor een ander aansprakelijk stelt. Samen, ouders en school staan borg voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

De visie van de school is:

 • we geven onderwijs via het jaarklassensysteem;
 • zelfstandigheid (leren) is van groot belang;
 • verantwoordelijk zijn: zowel leerkrachten als leerlingen; 
 • respect voor de ander;
 • werken aan een positief zelfbeeld;
 • geloof in de toekomst; 
 • zorgcoördinatoren zorgen voor een goede coördinatie van de zorg;
 • beschikken over een goed leerlingvolgsysteem; 
 • kinderen moeten doen wat ze kunnen; 
 • we willen kinderen begeleiden tijdens hun ontwikkeling; 
 • kinderen die dreigen uit te vallen krijgen extra hulp; 
 • kinderen die steeds boven drijven krijgen extra/andere opdrachten;
 • de remedial teacher helpt je; 
 • er wordt gewerkt met de nieuwste methoden;
 • computers worden op school gebruikt vanaf groep 1.