CBS De Holtenhoek

Adres: Holtenweg 5
Postcode: 9481 CN
Plaats: Vries
Directeur: Mevr. M. Bisschop

Telefoonnummer 0592-541644
Website: http://www.deholtenhoek.nl
Emailadres: cbsdeholtenhoek@conod.nl

Welkom bij de Holtenhoek; een school waar we leren met plezier! Wij zijn een open en moderne christelijke basisschool die momenteel bezocht wordt door 135 leerlingen. De school ligt in een rustige wijk met veilige routes van en naar school. Dat wij een open christelijke school zijn kunt u herkennen aan het feit dat ook ouders met een andere geloofsovertuiging of geen geloofsovertuiging de school bezoeken.

Christelijk onderwijs houdt voor ons in:

 • dat wij ons laten inspireren en verwonderen door de verhalen uit de Bijbel en dat de normen en waarden vanuit die beleving aan de kinderen worden overgedragen
 • dat wij tijdens de dagopening bijbelverhalen en spiegelverhalen vertellen, daarover praten en dat er wordt gebeden en gezongen;
 • dat wij zorg dragen voor elkaar, respect hebben voor elkaar en kunnen leren in een veilig klimaat waarin het kind zichzelf mag zijn

De Holtenhoek is een lerende school, volop in ontwikkeling, wij bieden:

 • moderne lesmethoden en leermiddelen;
 • onderwijs waarbij het samenwerkend leren en tutorleren een belangrijke plaats inneemt onderwijs waarbij de kinderen geleerd wordt zelfstandig te werken;
 • onderwijs waarbij de kinderen wordt geleerd zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk en gedrag;
 • onderwijs waarbij de leerkracht de leerling begeleidt, maar indien nodig ook leidt;
 • aandacht voor het feit dat kinderen verschillend leren en functioneren;
 • aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling;
 • naast de cognitieve vakken ook veel aandacht voor de creatieve vakken;
 • een goed leerlingvolgsysteem om tijdig te kunnen ingrijpen als de ontwikkeling van de leerlingen daar aanleiding toe geeft.

Bent u geïnteresseerd in onze school lees dan eens verder op onze website of maak een afspraak voor een oriënterend gesprek of kennismakingsbezoek.