CBS De Klister

Adres: Noorderdiep 123
Postcode: 9521 BC
Plaats: Nieuw-Buinen
Directeur: Dhr. G. Westenberg

Telefoonnummer 0599-613864
Website: http://www.cbsdeklister.nl/
Emailadres: cbsdeklister@conod.nl

Onze christelijke basisschool "De Klister" staat in Nieuw-Buinen en wordt bezocht door ongeveer 300 leerlingen. Wij hanteren de Bijbel als Gods woord. Dit betekent in de praktijk, dat wij bijbelverhalen vertellen, christelijke liederen zingen en veel aandacht schenken aan christelijke feesten. Vanuit de Bijbel proberen wij goed met elkaar om te gaan en dit over te brengen op onze leerlingen. Ook vinden wij het heel belangrijk respect te hebben voor elkaar en elkaars mening.

Onze school staat open voor alle kinderen waarvan de ouders zich kunnen vinden in onze christelijke visie.

Kenmerken van onze school:

  • Wij hopen dat de kinderen na acht jaren basisonderwijs voldoende bagage van ons hebben meegekregen om zich in het voortgezet onderwijs met succes verder te ontwikkelen op weg naar volwassenheid.
  • De doelstelling van ons onderwijs kunnen wij ook zo kernachtig omschrijven: “Wij willen dat uw kind met plezier naar school gaat en veel leert.”

Naast de omschreven doelstelling werkt de school ook vanuit de volgende doelstellingen:

  • Kinderen moeten zich op school prettig voelen en zich durven te uiten;
  • Kinderen opvoeden tot zelfstandige mensen;
  • Aan de kinderen willen wij zoveel mogelijk kennis overdragen, zoveel als voor hun niveau haalbaar is;
  • Kinderen creatief leren denken, d.w.z. dat kinderen op verschillende manieren problemen op kunnen lossen;
  • Kinderen creatief leren zijn in vakken als tekenen en handvaardigheid;
  • Kinderen zorg en respect voor elkaar en het milieu bijbrengen.