CBS De Wegwijzer

Adres: Harm Tiesingstraat 74
Postcode: 9571 AZ
Plaats: 2e Exloërmond
Directeur: Mevr. M. Tonkens

Telefoonnummer 0599-671206
Website: http://www.cbsdewegwijzer.com/
Emailadres: cbsdewegwijzer@conod.nl

Onze school is een plek waar kinderen in een plezierige sfeer kunnen werken en leren met elkaar. Vanuit een Christelijke levensovertuiging geven we vorm aan ons onderwijs. De uitgangspunten  van waaruit we met elkaar op school leven zijn: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

 

Hier staan we voor

De Bijbel is het uitgangspunt voor ons christelijk onderwijs. Normen en waarden worden ontleend aan de Bijbel, waarbij we respect en verantwoordelijkheid voor elkaar én de wereld om je heen heel belangrijk vinden. Dit vormt de basis voor de manier waarop wij met elkaar willen omgaan, de keuzes die wij maken voor ons onderwijs en de zorg die wij voor elkaar hebben. Ook veiligheid hoort hierbij. We willen dat alle bewoners van de school zich veilig voelen op school in de brede zin van het woord.

 

Het onderwijs op De Wegwijzer

Kinderen gaan naar school om te leren. Op De Wegwijzer proberen we de leerstof op een uitdagende manier aan te bieden zodat de kinderen gemotiveerd zijn om te leren en plezier in leren hebben. Ieder kind is verschillend met eigen mogelijkheden en talenten. We willen ieder kind bieden wat het nodig heeft om zich optimaal te ontplooien. Kinderen die meer kunnen mogen minder reguliere lesstof maken waardoor tijd vrijkomt voor verdieping en verrijking. Leerlingen die de inhoud en/of het tempo van de leerstof moeilijker aankunnen bieden we extra tijd en/of begeleiding.

We willen de kinderen goed voorbereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij. We werken daarom structureel aan de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen. Dit doen we onder andere door het inzetten van zogenaamde ‘stoplichten’, ’ timetimers’ en het ‘zelfstandig werken blokje’. Ook zijn er afspraken die we hanteren zodat de kinderen zelfstandig taken kunnen uitvoeren. We gebruiken hierbij planborden en dag- en weektaken.

 

Meer dan schoolvakken alleen..

Op De Wegwijzer is ook aandacht voor de wereld waarin en waarop we met elkaar leven. De kinderen leren bij ons op school op een positieve manier met elkaar om te gaan en weten wat op dit gebied van hun verwacht wordt. Net zo belangrijk is dat de kinderen weten wat ze van de volwassenen binnen de school kunnen verwachten.

Ook bezoeken de kinderen theatervoorstellingen, gaan ze af en toe op excursie en maken ze kennis met diverse sporten. Er komt regelmatig een gastdocent op bezoek die iets vertelt over een belangrijk en actueel onderwerp. Ook zijn er gastdocenten die iets praktisch met de kinderen doen zoals koken.  

 

Samen

De Wegwijzer heeft een actieve, gedreven groep leerkrachten, die stimulerend onderwijs geeft. Op onze school is een actieve ouderparticipatie, ouders zijn zowel betrokken bij het ondersteunen van de lessen, als de activiteiten daarbuiten.
 

Met het kind als uitgangspunt is De Wegwijzer een school waar we trots op zijn!