CBS Rehoboth

Adres: Rooilaan 154
Postcode: 7876 GW
Plaats: Valthermond
Directeur: Mevr. M. Kardol-van der Boom

Telefoonnummer 0599-662367
Website: http://www.rehoboth-school.nl
Emailadres: cbsrehoboth@conod.nl

 

Resultaat
Eensgezind
Handelend
Ontwikkeling
Basis veiligheid
Ouder betrokkenheid
Toekomstgericht
Hart voor kinderen

 • Onze school kenmerkt zich door een goed pedagogisch klimaat, dat gebaseerd is op de christelijke normen en waarden. We zorgen goed voor elkaar en hebben hoge verwachtingen.
 • We willen dat de leerlingen hun talenten ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en respect hebben voor elkaar, volwassenen en hun omgeving.
 • Als directie en leerkrachten stralen wij vertrouwen uit naar elkaar en naar leerlingen en hun ouders. We zetten een duidelijk pad uit en inspireren elkaar in onze ontwikkeling.
 • In een open sfeer werken we samen en leren we van elkaar.
 • We hebben geloof in eigen kunnen en spreken onze ambitie uit, waarbij we onze creativiteit en die van de leerlingen aanspreken. We streven naar rust en diepgang.
 • We werken met moderne methoden en ICT middelen. En zetten waar mogelijk een vakleerkracht in. Er zijn werkplekken waar groepjes leerlingen zelfstandig kunnen werken.
 • Ons onderwijs stemmen we af op de behoefte van leerlingen.
 • We hebben daarvoor een goede zorg structuur opgebouwd.
 • Eens in de twee jaar vragen we onze ouders, leerlingen en leerkrachten hun mening over onze school. Daarnaast praten we niet alleen over leerlingen maar ook met leerlingen.
 • Leerkrachten en leerlingen gaan elke dag met plezier naar school. Wij geven elkaar en de leerlingen complimenten.
 • We hebben goede contacten met ouders en instanties die ons kunnen ondersteunen.
 • Door afstemming, extra handen in de school en goede leerlingenzorg halen wij het beste uit elke leerling.