CBS School 59

Adres: Zuiderdiep 159
Postcode: 9521 AD
Plaats: Nieuw-Buinen
Directeur: Mevr. P. Bokhorst

Telefoonnummer 0599-212321
Website: http://www.school59.nl/
Emailadres: cbsschool59@conod.nl

School 59 is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen. De basis voor ons handelen is de bijbel. Vanuit deze christelijke visie zijn openheid en respect belangrijke sleutelwoorden.
Het nummer 59 heeft een historische achtergrond. In de veenkoloniale tijd werd Nieuw-Buinen verdeeld in kavels en de school staat, vanaf Stadskanaal gerekend, tegenover kavel 59.
 
Kenmerken van de school

  • School 59 is een kleine school. We werken momenteel met drie groepen: een kleutergroep, een combinatie 3/4/5 en een combinatie 6/7/8. Doordat bij ons de groepen klein zijn is er veel aandacht en ruimte voor het individuele kind.
  • School 59 is een school waar kinderen zich snel thuis voelen en waar ouders een grote betrokkenheid voelen bij het reilen en zeilen van de school.
  • School 59 is een school waar de leerlingenzorg goed geregeld is. Kinderen die moeite met de leerstof hebben krijgen buiten de groep extra begeleiding van onze “remedial teacher”. Maar ook is er aandacht voor kinderen die juist wat meer leerstof aan kunnen.
  • School 59 heeft vier lokalen. Er zijn drie leslokalen van gelijke grootte. Het grotere, vierde lokaal, wordt behalve als speellokaal, voor veel andere doeleinden gebruikt, zoals o.a. de vieringen.