CDS 't Kompas

Adres: Ceresstraat 6
Postcode: 9514 CA
Plaats: Gasselternijveen
Directeur: Dhr. R. v/d Berg

Telefoonnummer 0599-512734
Website: http://www.cdskompas.nl
Emailadres: cdskompas@conod.nl

 

BETROKKEN-BETROUWBAAR-BEKWAAM

Op ’t Kompas bieden vakbekwame en betrokken leerkrachten jou als leerling een passende richting. Wij zien elke leerling als uniek individu. We leren jou je kwaliteiten en eigenschappen gebruiken om je eigen veilige en betrouwbare koers te varen.

BETROKKEN
Je bent nieuwsgierig, je bent gericht op samenwerking.

Dit doen we op de volgende manieren:

  • Wij bieden naast de basisvakken ook culturele en sociale activiteiten, waaronder, kunstenaars in de klas en bezoeken aan musea en het theater.

  • Het werken in ‘daltongroepjes’, waarbij groepsoverstijgend gewerkt wordt.. Belangrijke waarden die we de kinderen hierbij aanleren zijn: betrokkenheid, interesse in elkaar en samenwerking.

  • Goed contact met ouders vinden we essentieel. We vinden het belangrijk dat ouders weten waar we voor staan en hier ook achter staan. We vinden open communicatie en persoonlijk contact de basis voor een goede samenwerking.

  • Wij organiseren gedurende het schooljaar verscheidene activiteiten waarbij kinderen, ouders en leerkrachten elkaars talenten kunnen ontdekken op het gebied van zang, dans, creativiteit en acteren. Het plezier hierin werkt door in de lessen en is de basis waarop wij met elkaar werken en samenleven.

BETROUWBAAR
We zijn er samen voor elkaar.

Dit is als volgt zichtbaar in onze school:

  • We vinden het belangrijk dat medewerkers, ouders en leerlingen doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. We houden ons op ’t Kompas aan gemaakte afspraken.

  • We hebben vertrouwen in elkaar. De leerlingen krijgen van hun leerkracht het vertrouwen dat ze hun taak zullen uitvoeren en worden daar ook zelf (grotendeels) verantwoordelijk voor.

  • Om leerlingen verantwoordelijkheid te geven, is het nodig dat de leerkracht zijn vertrouwen schenkt en ook om vertrouwen vraagt. Deze manier van denken verwachten we van iedereen op school: leerkrachten, leerlingen en ouders.

BEKWAAM
Je ontdekt en ontwikkelt je eigen talent.

Dit is zichtbaar in:

  • De manier van werken met de dag- en weektaken. Bij het plannen van de weektaak en het afspreken wie wanneer welke instructie volgt, wordt dan ook een accent op eigen verantwoordelijkheid gelegd.

  • Het gebruik van coöperatieve werkvormen. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om van elkaar te leren en daagt uit tot actief leren. Het stimuleert interactie tussen leerlingen en zorgt ervoor dat leerlingen leren elkaar te respecteren en te waarderen.

  • Het Daltononderwijs. Dit biedt ons mogelijkheden om te kiezen voor vormen die optimaal aansluiten bij de eigen omstandigheden en de mogelijkheden en talenten van leerkrachten en leerlingen. Wij zijn daarom gericht op ontwikkeling, we blijven ideeën uitproberen en experimenteren. We blijven ons bekwamen in ons vak.